Algemene voorwaarden fotoreportage

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van In beeld bij Nathalie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door In beeld bij Nathalie worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf, omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, In beeld bij Nathalie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. In beeld bij Nathalie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat In beeld bij Nathalie deze selectie heeft gemaakt. In beeld bij Nathalie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens In beeld bij Nathalie niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Binnen 30 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken.

 

3. Boekingen

 1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per telefoon, via Whatsapp of per e-mail.
 2. Eventuele reiskosten van In beeld bij Nathalie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Bij een bruidsreportage zijn de reiskosten wel inbegrepen m.u.v. de Waddeneilanden.
 3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van In beeld bij Nathalie.
 4. Het boeken van een (bruids)reportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat In beeld bij Nathalie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
 5. In geval van slecht weer (regen) mag de fotosessie worden verzet door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten.
 6. Annuleren kan tot twee weken voorafgaand aan de reportage kosteloos. Vind de annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de reportage plaats, dan wordt de aanbetaling niet teruggestort.

 

4. Betalingen & levertijd fotoreportages

 1. Door een boeking of bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. U ontvangt na het plaatsen van uw boeking of bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
 3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 45 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

  

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 

6. Auteursrechten & Publicaties

 1. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten In beeld bij Nathalie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan In beeld bij Nathalie.
 2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met In beeld bij Nathalie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van In beeld bij Nathalie kunnen tonen.
 3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Op alle foto’s van In beeld bij Nathalie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In beeld bij Nathalie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.