Algemene voorwaarden fotoreportage

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van In beeld bij
Nathalie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze
voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en
voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door In beeld bij Nathalie worden
aangepast.

 

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf, omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, In beeld bij
Nathalie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. In beeld bij Nathalie zal een
selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de
fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat In beeld bij Nathalie deze selectie heeft
gemaakt. In beeld bij Nathalie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke
foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens In beeld bij
Nathalie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 30 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u
de foto’s in klein formaat kunt bekijken.

 

3. Boekingen
1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per telefoon, via Whatsapp of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van In beeld bij Nathalie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen
en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 50% van de totale kostprijs te doen. Betaling van
voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens
factuur van de overeenkomst van In beeld bij Nathalie.
4. Het boeken van een reportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt
geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat In beeld bij Nathalie niet in staat
is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op
teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
5. Bij ziekte klant wordt het reeds betaalde bedrag omgezet in een tegoed en kan er een nieuwe
datum voor de fotoreportage worden afgesproken.
6. Bij ziekte fotograaf, wordt er een nieuwe datum gekozen om de reportage te laten plaats vinden of
In beeld bij Nathalie vraagt een collega om in te vallen tegen hetzelfde tarief.
7. In geval van slecht weer (regen) mag de fotoreportage worden verzet door de fotograaf of klant. Dit
wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten.

 

4. Betalingen & levertijd fotoreportages
1. Door een boeking of bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden
akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw boeking of bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop
een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 45
dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en
de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw
rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas
in geen enkel geval mogelijk.

 

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe
afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er
volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw
eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het
woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

 

6. Auteursrechten & Publicaties
1. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten In beeld bij Nathalie. U koopt een digitale foto
of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor
altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan In beeld bij Nathalie.
2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met In
beeld bij Nathalie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van In beeld bij Nathalie kunnen tonen.
3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4. Op alle foto’s van In beeld bij Nathalie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze
producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In
beeld bij Nathalie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw
eigen gebruik en niet voor publicatie.