Molengat Giethoorn, water, riet en grasland.

En dit is waarom: